Download and view manual or user guide AEG-ELECTROLUX CF CAFAMOSA Coffee maker online. Click here to go to download AEG- ELECTROLUX CF. the AEG Electrolux Cafamosa CF View the user manual of this product Bedienungsanleitung Free download Aeg Cafamosa Cf User. If you are looking for the instruction manual: Coffee maker AEG-ELECTROLUX EA – you have come to the right place. On this page you can download it for.

Author: Kigataxe Tale
Country: Uzbekistan
Language: English (Spanish)
Genre: Music
Published (Last): 25 July 2013
Pages: 136
PDF File Size: 14.79 Mb
ePub File Size: 2.34 Mb
ISBN: 747-4-64067-803-5
Downloads: 38425
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Vudobei

Na het stomen knipperen de 4 groene indicatielampjes als teken dat het systeem opnieuw met water gevuld moet worden.

BEDIENUNGSANLEITUNGEN MARKE MODELL ARCHIV BRAND MODEL ARCHIV. Seite 1 von 24 – PDF

Do not use any abrasive, scour- ing or corrosive cleaning materials. Snoervak afbeelding bedienunggsanleitung Uw toestel beschikt aan de achterkant bedienungsanleltung een snoervak. Grinding, portioning, pressing, pre-brewing, brewing, ejec- tion of the coffee grounds. Unplug from the mains socket.

Automatische uitschakeling instellen Wordt het toestel langere tijd niet gebruikt, dan schakelt het toestel om veiligheidsredenen en om energie te sparen uit.

The gurantee term runs for 2 years from the date of purchase. Ook door het indrukken van de toetsen “1 kopje” of “2 kopjes” kan het reinigingsprogramma gestart worden!

Probeer verschillende maalgraden uit om uw smaak te ontdekken! Kies naargelang uw smaak voor een kleine espresso draaiknop naar links draaien of een grote schuimende koffie draaiknop naar rechts draaien. To steam off the system, remove bedienhngsanleitung tank and then select the steam function.

Keep the manual in a safe place for later reference, and pass it on to any new owner. Wat te doen als Only put in ground coffee for the next cup when the brewing process has completely finished and the coffee machine is ready.

  MAHFUD MASSIS PDF

Het systeem moet daarna weer met water worden gevuld. Press the tank firmly in, to ensure that the water-tank valve opens. Zo krijgt u een kopje sterke koffie. Increase the coffee quantity — The grinding texture is set too coarse.

De vorm en de functies van uw volautomatisch Bedienungsanleitugn garanderen u een eenvoudige bediening en een uitstekende, individuele smaak eenvoudig onderhoud.

Om altijd een aromatisch kopje koffie te krijgen: The mechanism sets to the required function. Sie werden jedesmal daran erinnert, indem die Anzeige nach dem Abschalten noch ca.

Add coffee beans — The coffee quantity is set too low. Alle controlelampjes gaan uit. Use suitable milk — Blocked steam nozzle. Failure to do this can lead to bedienungsanleigung to the grinder.

Malen, portioneren, persen, voorkoken, zetten en uitwerpen van de verbruikte gemalen koffie. Hardness 2, medium hard up to 2. You can change this set- ting as follows: If your coffee cups or your taste change, bedienungsanlditung can easily change the cup measure s to your new requirements, whenever you want.

BEDIENUNGSANLEITUNGEN MARKE MODELL ARCHIV BRAND MODEL ARCHIV. Seite 1 von 24

A foreign body in the coffee causes a loud, even rattle. Use fresh water every day. Gebruik enkel originele AEGreinigingstabletten!

The error codes are bolded. When you dispense 2 cups of coffee, the previously set “Coffee Quantity” and “Cup Measure” are doubled. Reparaties aan elektrische apparaten mogen alleen door vakmensen worden uitgevoerd.

Faulty repairs can result in considerable hazard to the user. Warten Sie, bis sich die Mechanik eingestellt hat und alle Lampen der Kaffeemahlmengenanzeige leuchten. Hot water or steam output can cause scalding.

  CARTOONING THE HEAD AND FIGURE BY JACK HAMM PDF

AEG-ELECTROLUX CF Coffee maker download manual for free now – 2BCB4 |

Deze bewerking kan vier keer herhaald worden. Voor de regelmatige reiniging van de aan bedienungaanleitung binnenkant liggende delen beschikt uw toestel over een reinigingsprogramma duur ca. Visit our Cafamosa web site. Shake off the excess water, and gauge the hardness by means of the pink bands.

Deze instelling kunt u als volgt wijzigen: PDF Seite 6 von The coffee grounds make excellent composting material.

AEG-Electrolux Cafamosa CF 255 manual

Never put water in the grinder. While the water is being heated approx. Refit the service cover and push the grounds container back in place.

The coffee machine is now ready to use. Toestel inschakelen afbeelding 7 2. Druk in uitgeschakelde toestand op de toets “Spoelen” afb. Samknows Broadband Report Bedienungsanleitunt Broadband Report London Borough of Enfield This report describes the current broadband landscape for the London Borough of Enfield both in terms of general availability and choice, and in terms More information. Toestel “Spoelen” afbeelding 8 3. Electron Configuration Activity Purpose To find the relationship between electron configuration and organization of the periodic table.

Die Abschaltzeiten werden wie folgt angezeigt: Never put water in the coffee bean container, as this would damage the grinder.