AKTA RAHSIA RASMI PERAKUAN UNTUK DITANDATANGANI OLEH PENJAWAT AWAM BERKENAAN DENGAN AKTA RAHSIA RASMI Adalah . Akta Rahsia Rasmi semua pindaan hingga September Akta 88 by Malaysia.; 1 edition; First published in ; Subjects: Official. Akta Rahsia Rasmi Home /; Akta Rahsia Rasmi Akta Rahsia Rasmi Email to a Friend · Be the first to review this product. Availability: In stock.

Author: Moogumi Zuran
Country: Kuwait
Language: English (Spanish)
Genre: Personal Growth
Published (Last): 13 October 2004
Pages: 406
PDF File Size: 9.28 Mb
ePub File Size: 11.92 Mb
ISBN: 278-4-38319-798-2
Downloads: 26912
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Vudokree

I’d like to read this book on Kindle Don’t have a Kindle? Pihak berkuasa rahsla berwibawa itu, jika berpuas hati bahawa ada sebab yang munasabah bagi mempercayai bahawa yang diambil atau dibuat sedemikian mengandungi perkara atau maklumat yang memudaratkan keselamatan atau kepentingan Malaysia dan berguna secara langsung atau secara tidak langsung kepada sesuatu negara asing, boleh memerintahkan supaya suratan itu dirampas atau mana-mana bahagian daripadanya dihapuskan, dipadamkan atau dikeluarkan.

Create a free account Login. Perhubungan dengan ejen negara asing hendaklah menjadi keterangan mengenai berlakunya kesalahan tertentu 17A. English Choose a language for shopping. Get fast, free shipping with Amazon Prime.

ComiXology Thousands of Digital Comics. Jika, bagi apa-apa maksud yang memudaratkan keselamatan atau kepentingan Malaysia, seseorang— a menghampiri, memeriksa, merentasi atau berada di sekitar atau memasuki sesuatu tempat larangan; b membuat sesuatu suratan rahsix dikira menjadi atau yang mungkin atau yang dimaksudkan untuk menjadi berguna secara langsung atau secara tidak langsung kepada sesuatu negara asing; c mendapatkan, mengumpul, merakamkan, menyiarkan atau menyampaikan kepada seseorang lain sesuatu perkataan kod, isyarat timbal atau kata laluan rasmi yang rasni, atau apa-apa benda, suratan atau maklumat yang dikira menjadi 19972 yang mungkin atau yang dimaksudkan untuk menjadi berguna secara langsung atau secara tidak langsung kepada sesuatu negara asing, orang itu melakukan suatu kesalahan yang boleh dihukum dengan pemenjaraan seumur hidup.

Amazon Second Chance Pass it on, trade it in, give it a second life.

  CAKE BLOOD NATION #1 BY DEREKICA SNAKE PDF

Would you like to tell us about a lower price? Description Akta Rahsia Rasmi Akta Larangan mengambil atau membuat rawmi suratan, ukuran, pemeruman atau kerja ukur mengenai atau dalam sesuatu tempat larangan 4. Pengelasan semula rahsia rasmi oleh Menteri atau pegawai awam 2C.

Amazon Advertising Find, attract, and engage customers. Menteri boleh, dari semasa ke semasa, melalui perintah yang disiarkan dalam Warta, menambah, memotong atau meminda manamana peruntukan Jadual kepada Akta ini.

Penalti kerana membuat atau menolong membuat akuan atau pernyataan palsu bagi mendapatkan permit 5. Tajuk ringkas Tafsiran 2A. If you are a seller for this product, would you like to suggest updates rausia seller support?

Alexa Actionable Analytics for the Web. Pengedar tunggal, Golden Books Centre Language: Amazon Renewed Refurbished products with a warranty. Seseorang Menteri atau pegawai awam yang dipertanggungkan dengan apa-apa tanggungjawab tentang mana-mana Kementerian, jabatan atau mana-mana perkhidmatan awam atau Menteri Besar atau Ketua Menteri sesuatu Negeri atau ketua pegawai yang menjaga hal ehwal pentadbiran sesuatu Negeri boleh, pada bila-bila masa, mengelaskan semula apa-apa suratan yang dinyatakan dalam Jadual atau apa-apa suratan rasmi, maklumat atau bahan sebagaimana yang telah dikelaskan dan selepas pengelasan semula itu, suratan, maklumat atau bahan tersebut hendaklah terhenti menjadi rahsia rasmi.

Amazon Rapids Fun stories for kids on the go. Meletakkan diri dalam kepercayaan ejen negara asing 8. Meletakkan diri dalam kepercayaan ejen negara asing 7B. East Dane Designer Men’s Fashion.

Akta Rahsia Rasmi 1972

Amazon Music Stream millions of songs. Akta ini bolehlah dinamakan Akta Rahsia Rasmi Jika seseorang membuat atau menolong membuat sesuatu akuan atau pernyataan yang palsu tentang apa-apa perkara material bagi maksud hendak mendapatkan kebenaran di bawah perenggan 4 3 a daripada sesuatu pihak berkuasa yang berwibawa, 9172 adalah.

Kuasa khas mahkamah untuk mengarahkan penggeledahan dan penyitaan 6. Explore the Home Gift Guide. Kuasa untuk menangkap Kuasa bagi menggeledah dan menyita Kuasa khas mengenai penyiasatan Menerima penyataan sebagai keterangan Keterangan rakan sejenayah Pemeriksaan pesalah Perlindungan pemberi maklumat Tanggungan bagi kesalahan di luar Malaysia Perbicaraan kesalahan Orang ramai tidak dibenarkan hadir semasa prosiding Tanggungan jenayah oleh perbadanan atau firma Menteri boleh memberikan kuasa polis kepada orang yang sesuai Kuasa di bawah Kanun Tatacara Jenayah tidak disekat Pemansuhan JADUAL 30A.

  COOKSEY CAWTHORNE VESTIBULAR EXERCISES PDF

Akta Rahsia Rasmi (Akta 88) | PDF Flipbook

Pembelaan yang tersedia untuk pegawai awam Learn more about Amazon Prime. Menambah, memotong atau meminda Jadual 2B. Withoutabox Submit to Film Festivals.

Penalti bagi mengintip Larangan mengambil atau membuat apa-apa a,ta, ukuran, pemeruman atau kerja ukur mengenai atau dalam sesuatu tempat larangan Penalti kerana membuat atau menolong membuat akuan atau pernyataan palsu bagi dahsia permit Kuasa khas mahkamah untuk mengarahkan penggeledahan dan penyitaan Larangan membawa perkakas fotografi 7A. Get to Know Us. Rahsiz yang melakukan apa-apa perbuatan supaya dirinya diletakkan atau mungkin diletakkan dalam kepercayaan mana-mana ejen negara asing melakukan suatu kesalahan yang boleh dihukum dengan pemenjaraan selama tempoh tidak kurang dari satu tahun tetapi tidak melebihi lima tahun.

Amazon Inspire Digital Educational Resources. Kewajipan melaporkan permintaan bagi maklumat, dll. Write a customer review.

Akta Rahsia Rasmi 1972(Akta 88)

Shopbop Designer Fashion Brands. Amazon Drive Cloud storage from Amazon. Embed or link this publication.

Pengelasan semula rahsia rasmi oleh Menteri atau pegawai awam 3. Larangan membawa perkakas fotografi 7. Discover Prime Book Box for Kids. Perakuan oleh pegawai awam hendaklah menjadi keterangan yang konklusif Akta Rahsia Rasmi Akta Seseorang Menteri, Menteri Besar atau Ketua Menteri sesuatu Negeri boleh melantik mana-mana pegawai awam melalui suatu perakuan di bawah tandatangannya untuk mengelaskan apa-apa.

Menambah, memotong atau meminda Jadual 2A. Pelantikan pegawai awam untuk mengelaskan suratan rasmi, dsb. Undang-undang Malaysia Unknown Binding: There’s a problem loading this menu right now.