Euskal aditza. Search this site Estekak: (euskal aditza jokatzeko tresna); Aditza (Euskaltzaindia) · Euskal aditz laguntzailea [pdf] (Ikasbil). Aditz taulak. Alain Kapanaga · Agintera euskal aditz laguntzailea. M M · Pdf 2 aditz_sintagma. M M · Ivapen estilo liburua (3). E-idazkaritza. Aditz-sistemak. Los Cuatro Sistemas Verbales. Las formas verbales en euskera pueden constar de una sola palabra o de varias. 1. Verbos perifrásticos: el.

Author: Arakree Gobar
Country: Central African Republic
Language: English (Spanish)
Genre: Photos
Published (Last): 14 November 2004
Pages: 446
PDF File Size: 17.80 Mb
ePub File Size: 14.72 Mb
ISBN: 426-2-36609-198-8
Downloads: 38375
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Mukus

Eta denborari, pertsonari eta moduari dagokionez, lavuntzailea dira, ez dute inongo kontrakotasunik. Erosi -ren kasuan, adibidez, aditz horrek zer esan nahi duen ulertuko bada, pentsatu behar da badela erosketa egiten duen norbait egile-eginkizuna duen argumentua, alegia.

Laguntzaileak, berriz, gainerako adizki trinkoek dituzten forma guztiak izango ditu. Pertsona- eta denbora-markarik ez dute izaten.

Hala, neure burua merke saldu dut esan beharrean, askok merke saldu naiz esateko joera erakusten du. Horietaz aparte, beste hainbat inguratzaile ere agertuko dira, aukeran.

Bi osagai beharko dira, bakoitzak bere lekua betez.

Hezkuntza Programako artikuluak Lur entziklopedietatik osatu diren artikuluak. Ahalera-balio hori egiazki adizki perifrastikoetan bakarrik gertatzen da: Adizki nagusiak eta laguntzaileak behar bezala konbinatuz, berez, hogeita lau forma ateratzen dira. Eta dator -en eta betor -en artean ere moduzko diferentzia nabari daiteke:. Jokatuak, berriz, trinkoak edo perifrastikoak izan daitezke.

  ALCHEMIA UWODZENIA PDF

Adizkiak dituen inflexio-marka guztiak hitz bakarrean biltzen badira, adizki trinkoa dela esaten da. Bestalde, hirugarren zutabeko adizkiak baldintzazko periodoan agertuko dira.

Perpaus horiek, zuzen emanda, honela geldituko lirateke:. Aditzaren jokoa, batez ere, bi kategoria horien inguruan gertatzen denez, eta horiek ez direnez inondik ageri, adizki jokatu gabe deritze. Aspektuari dagokionez, ez daramate aspektu-marka berezirik.

Gainerako osagaiak aditz-sintagman bilduko dira. Hala, bereizi ohi dira egilea, gaia, hartzailea, jasalea, instrumentala, iturria, helburua, etab. Etorri da esanez gero, etortze hori jadanik amaitua da.

Euskal aditz – Wikipedia, entziklopedia askea.

Xehetasunen berri izateko, ikus erabilera-baldintzak. Nori sintagmaren agerpena, normalean, aukerakoa da. Hala ere, badira adizki batzuk pertsona- eta denbora-markak beren barnean dituztenak natorkizu, ekarriko dizkiozu, etab. Aditzaren ezaugarri nagusia jokaturik agertzeko ahalmena da.

Lauki horrek, hala ere, iruzkinen bat behar du.

Eta zein da marka hori duten adizkien eta ez dutenen arteko diferentzia? Baina bi adizki horien ondoan, formalki iraganeko zetorren horren oso antzekoa den beste adizki bat ere bada: Baina, oraingoan, erosle hori zehaztu gabe ematen da. Hiru aditzek eskatzen dituzte gutxienez ,aguntzailea argumentu: Hori da, hain zuzen, aditzaren ezaugarri nagusia: Azkenik, aspektu-markarik gabeko adizki perifrastikoak ere badira: Adizkian, perpauseko kasu-sintagmen arabera jasotzen diren pertsona-marka horietaz gainera, beste pertsona-marka berezi bat ere jaso liteke.

  LOATHSOME RATMEN PDF

Euskal aditz

Nori kasuan edo datiboan doan sintagma ere izan daiteke perpaus horretan, baina inola ere ez ergatiboan doanik. Denboraren aldetik, iragana eta oraina bereizi daitezkeen bezala, eta aspektuaren aldetik, lagunrzailea eta burutua ez dena alde batetik, baina baita gertakizun dena eta ez dena eta puntukaria dena edo ohiturazkoa eta abar, badira beste aditz bereizgarri batzuk gramatikalariek MODU kontzeptupean ezarri ohi dituztenak eta ahala eta ahala ez dena bereizteko bidea ematen dutenak, edo agintera dena eta ez dena.

Formalki, hortaz, aspektua ez dute markatzen.