Het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN) is vervaardigd door middel van laseraltimetrie. Van de gemeten hoogtes zijn een aantal producten gemaakt. Blad II van een losbladige topografisch – thematische atlas van Nederland. : NETHERLANDS: Nederland; (Hoogtekaart) ; map: Wall Maps: Posters & Prints.

Author: Doshakar Groshicage
Country: Togo
Language: English (Spanish)
Genre: Video
Published (Last): 26 July 2010
Pages: 219
PDF File Size: 19.29 Mb
ePub File Size: 1.18 Mb
ISBN: 798-2-77647-798-2
Downloads: 88382
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Tutaur

Het bevat gedetailleerde en precieze hoogtegegevens met gemiddeld acht hoogtemetingen per vierkante meter. Op de onderstaande kaart kunt u de rasterkaartlagen van AHN3 bekijken via de plusknop aan de rechterzijde van de kaart.

Downloadbare zip-bestanden kunnen worden hoogtekart met behulp van het programma: De onjuiste formulering in het rapport heeft geen consequenties voor deze conclusie.

In andere talen Koppelingen toevoegen. U kunt de data downloaden door in te zoomen op de kaart en een tegel kaartblad te selecteren. GPX viewer and recorder Rated hoogteksart.

Aan de hand van de hoogte en het hoogteverloop van het maaiveld wordt bepaald of het water voldoende van het land kan stromen, hoe hoog het waterpeil in de sloten mag zijn, het water in rivieren, uiterwaarden en sloten voldoende kan worden afgevoerd en of de dijken nog hoog en sterk genoeg zijn.

De meting van de looptijd van de laserreflectie en van de stand en positie van het vliegtuig geven samen een heel nauwkeurig resultaat. Organisaties zoals de waterschappen, de provincies en Rijkswaterstaat maken gebruik van het AHN voor water- en waterkeringbeheer. Nederland is gevoelig voor klimaatverandering.

Additional terms Terms of transaction. How you found the violation and any other useful info. Er zijn geen verdere bewerkingen hoogteiaart.

  BUSINESS DRIVEN INFORMATION SYSTEMS BALTZAN PHILLIPS PDF

What’s new in this version Initial release. Naar de publicatie Overstromingsrisicozonering in Nederland Naar de publicatie Nederland Later deel 1: Informatie Gebruikersportaal Snelcursus Hulp en contact Donaties. No one’s rated or reviewed this product yet.

Maps App Discovery Rated 3. Dit artikel bevat een lijst met de hoogste heuvels van Nederland gemeten vanaf zeeniveau. Report this app nederlan Microsoft. Skip to main content. Hoe een overstroming daadwerkelijk verloopt, hangt af van de lokale omstandigheden en wordt in belangrijke mate bepaald door de hoogteverschillen in een gebied, de aanwezigheid van secundaire dijken, weglichamen, spoorlijnen en dergelijke. Contact Neem voor ondersteuning contact op via: De heuvels in Nderland zijn ontstaan door een samenspel van tektonieksedimentatie en erosie.

AHN3 downloads | Publieke Dienstverlening Op de Kaart Loket

Als bronnen zijn gebruikt het Actueel Hoogtebestand Nederland van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat, in combinatie met de CBS bodemstatistiek, en het databestand van dijkringen van Rijkswaterstaat. Recommended Your device should meet these requirements for the best experience OS Windows 10 version Sign in to report this app to Microsoft. Onze excuses voor het ongemak.

Op basis van de actuele hoogtekaart en de huidige inrichting van Nederland kunnen we stellen dat: Hoigtekaart this product Report this app to Microsoft Thanks for reporting your concern. Het AHN wordt daarnaast voor vele andere soorten beheer gebruikt, zoals het dagelijks beheer en onderhoud van dijken, het maken van bestekken voor groot onderhoud, 3D-karteringen, vergunningverlening en handhaving.

QR Code for Windows 10 Rated 3 out of 5 stars.

Installation Get this app while signed in to your Microsoft nedderland and install on up to ten Windows 10 devices. Sign me up Stay informed about special deals, the latest products, events, and more from Microsoft Store. Wie maakt er gebruik van? The elevation maps are created by Rijkswaterstaat and the dutch waterboards for their use and are made available for free to the general public.

  GANESHA ASHTOTHRAM IN MALAYALAM PDF

Height map of NL – hoogtekaart van NL – Picture of NAP Visitorcentre, Amsterdam

Punten geclassificeerd in een andere klasse niet-maaiveld objecten als bomen, gebouwen, bruggen, water en andere objecten zijn niet gebruikt in de herbemonstering. Overstromingsgevoelig gebied In de bijgevoegde kaart is weergegeven welk deel van Nederland onder NAP ligt en welk deel van Nederland als overstromingsgevoelig gebied kan worden aangemerkt. Stay informed about special deals, the latest products, events, and more from Microsoft Store. Als u op een kaartblad klikt, verschijnt onder nederlabd kaart een download-link voor de AHN data.

Patronen van overstromingen regionaal verschillend De kans dat gebieden overstromen, is binnen het overstromingsgevoelige gebied niet overal gelijk. Op basis van de actuele hoogtekaart en de huidige inrichting van Nederland kunnen we stellen dat:.

Meer informatie over AHN vindt u op www. Zowel de zeespiegelstijging als de hoge piekafvoeren van de rivieren vragen om voorzorgsmaatregelen. FM Radio Tune Rated 3.