Estilo-liburua edo estilo eskuliburua testuak hizkuntza batean era egokian idazteko irizpide eta aholkuak zehazten dituzten IVAP-eko estilo-liburua. Egunkaria-3, PETRIRENA, Patxi, eta beste (): Estilo liburua. Egunkaria (1. arg.) Hizkera argia, IVAP (): Hizkera argiaren bidetik. IVAP, Oñati. IVAP-HAEE. viñeta. Aurkibidea. viñeta. IVAPeko estilo-liburua. viñeta. Zalantza- dantza (pdf). viñeta.

Author: Meztiktilar Sazilkree
Country: Tajikistan
Language: English (Spanish)
Genre: Education
Published (Last): 12 August 2004
Pages: 231
PDF File Size: 8.67 Mb
ePub File Size: 5.63 Mb
ISBN: 608-9-49122-849-9
Downloads: 48321
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Yozshut

Bada, gauza bera gertatzen da hemen ere: Horrenbestez, anbiguotasunari bidea ixteko, hobe da puntu eta koma jartzea: Esaldi bukaeran badoa, bi formak erabil daitezke, baina tartean badoa, ez da oso txukun geratzen forma laburtua erabiltzea, esaldi barruan puntu bat geratzen baita.

Izango da euskaraz gauza bera txukun, argi eta natural esateko beste modurik! Neurri-izenen sinboloak punturik gabe idazten dira, eta aurrean hutsune bat dutela. Hala ere, zenbaitetan, azalpentxo batzuk erantsi ditugu, arauak ulergarriagoak izan daitezen batzuetan, gorriz markatu ditugu gure ekarpenak. Hil daitekeena adierazteko, beste atzizki bat erabili behar dugu: Ikus dezagun bi esaldien arteko aldea: Edo, alderantziz, bestetik erabiltzen dugu, aurretik batetik erabili ez badugu ere.

Hasieran, gainera, mendeko perpausak ageri ohi dira, nahiz eta bigarren mailako informazioa izan, eta perpaus nagusia bukaerarako uzten da.

Pribazitate politika Wikipediari buruz Estiilo oharra Garatzaileak Cookie adierazpena Mugikorreko bista. Dena den, ongi erreparatu atal hau izendatzeko erabilitako izenburuari: Hori konpontzeko, bide bat baino gehiago dago: Hala gertatzen da, esaterako, egiletzat idazkimotaren bat ematen denean.

Estilo-liburu – Wikipedia, entziklopedia askea.

Hona hemen horretarako erabil daitezkeen zenbait lokailu: Horrelakoetan, eta erabili behar da: Nahi izanez gero, saiatu, baina berehala ohartuko zarete hamaika arazo sortzen direla. Zergatik gertatzen da hori, zure ustez? Hona hemen beste adibide bat: Beraz, horrek inolako zentzurik izango ez lukeen arren, koma jarriko dugu, badaezpada: Hilak hilaren izenaren lehen hiru letrak: Matematikako irakasle berria, iazkoaren ordez etorri dena, oso atsegina da.

  COMPREENSO DE ESTRUTURAS LOGICAS PDF

Bestetik, hiru hitzeko ala hiruna hitzeko? Hemen aposizioa denez, honela behar du: Lehenengo perpauseko aditz laguntzailea ezabatzen denean, bi aukera daude: Horrenbestez, guk itzultzen ditugun ikasmaterial guztiak EIMAra bidali behar izaten ditugu, hango adituek edukia nahiz hizkuntza-erabilera aztertu eta egokia den ala ez adieraz dezaten.

(1) Ivap-Eko Estilo Liburua

ZUBIAkoek, adibidez, bi gauza egiteko eskatzen digute: Lokailua da, beraz lokailuaren parekoa. Forma singularra erabili arren, aditza pluralean jar daiteke, pluralaz ari garela adierazteko: Eta gauza bera gertatzen da, adibidez, beste kasu honetan ere: Euskaltzaindia – Nafarroako Gob.

Ez dakit zuzen mintzatu ote naizen. Horretarako, Hiztegi Batua hartuko dugu ardatz kontuan izan Xuxenek ez dituela oker idatzitako hitz guztiak harrapatzen, eta okertzat jotzen dituen batzuk zuzenak direla. Ez dugu erdal testua beti zertan hitzez hitz itzuli. Bada, egile eta aditu guztiak ez datoz bat. Biblia euskaraz eguneratuta daukazue, helbide honetan: Gainera, parentesi barruko elementuek eta erreferentziako elementuak deklinabide-kasu bera dutenez, parentesia bukaeran ere joan daiteke: IZO atala oso erabilgarria da guretzat: Honelakoetan erabil daiteke puntu eta koma: Ba al du zentzurik?

(1) Ivap-Eko Estilo Liburua : Jose Mari Arakama :

Perpausaren hasieran joaten da beti, eta, beraz, aurreko bi adibide horietan bezala jartzen ditugu beti puntuazio-zeinuak. Hori esateko badira beste modu batzuk, argiak ez ezik, zuzenak ere bai. Azter dezagun auzia poliki-poliki. Baina, berez, lehen perpausean bigarrenaren egitura bera erabili beharko genuke, nahiz eta lehenego hori laburra izan eta bigarrena luzea: Beste esaldian, berriz, badirudi hau ari garela ematen aditzera: Esan ikasleei argazkiak eta marrazkiak ekartzeko, eta Esan ikasleei argazkiak eta marrazkiak ekartzeko, eta egiteko horma-irudi bat egiteko horma-irudi bat 6-Agindua….

  ALINCO DJ-V5 MANUAL PDF

Kontua da, ordea, atzera pasatzean buruzkoak jarri behar dugula nahitaez, eta ez llburua. Gainerakoetan, -z erabili behar da beti: Gaztelaniaz —Administrazioko hizkeran, batez ere—, oso ohikoa da informazio guztia esaldi bakarrean ematea.

Hor ere ezin dugu bere erabili Maddiri erreferentzia egiteko, aditzean ziren markatuta dagoena lagunak 3. Kopurua bat zenbakia bada eta digituz emana bada, zen baki hori ere aurrean idatzi beharko dugu baina ez dugu aurrean irakurriko, euskal tradizioaren arabera baizik.

Lehen esan bezala, gerta liteke elementu batek perpaus sinple batean koma behar izatea, baina mendeko perpausen barruan komarik gabe agertu behar izatea, bestela esanahia aldatzen baita: Koma lantzean azaldu genuen puntu hau.

Beraz, atzera pasatzekotan, -i buruzkoak jarri behar da -i ivao ikerketa irekiak delako sintagma osoa, eta ikerketa irekiak kentzean, gutxienez -ak marka jarri behar dugulako. Orain arteko azalpenak direla-eta, batek baino gehiagok joko du, seguru asko, hiperkorrekziora nahi librua, noski ; hau da, nominalizazio guztiak deabru bihurtu eta beti-beti baztertzen saiatuko da, baita formarik egokiena nominalizazioa bada ere.

Bata edo bestea aukeratu behar da: